Articles

UZuma ubengeyena umsolwa

Kule ngosi yeSolezwe uNhlanhla Mtaka uphawula ngokuthinteka kwegama likaZuma ecaleni likaSchabir Shaik.

USUKU lwango Lwesine olwedlule ngeke lukhohlakale emlandweni wezomthetho kanye nepolitiki lapha eNingizimu Afrika. Ingani yilo lolu suku lapho iNkantolo eNkulu yaseThekwini ilahle khona ngecala ummangalelwa uSchabir Shaik. Cha, bakwethu, angisho kusaqalwa nje ukuthi angiyazi futhi anginandaba nale nsizwa yakwaShaik. Okwenza ngiphawule ukuthi lolu daba lufaka owakwethu uMnuz Jacob Zuma.

Phela uZuma lo, njengesakhamuzi nendodana yalapha KwaZulu-Natal, uyithemba labo bonke abangabalandeli nabangebona abalandeli be-ANC ukuthi umongameli wezwe uyoqhamuka khona lapha emakhaya, eNkandla. Kithi uMsholozi akamele nje i-ANC kepha uwukuziqhenya kwethu sonke thina esikhonza iSilo samaBandla. Ngiyathemba noMdlokombane uyaziqhenya ngalesi sakhamuzi esaqinisekisa ukuthula kulesi sifundazwe.

Abe-ANC abasheshe bakwazi futhi bakwamukele ukuthi uMsholozi akuseyena owabo kuphela, kepha usengowethu sonke lapha KwaZulu-Natal nakuzwe lonke. Ngakho okwenzeka kuye sikubheke ngamehlo abomvu. Ngiyabezwa nabanye bethi “othinte uMsholozi uthinte thina (uZulu) sonke”. Lokho kuveza ukujula kothando abantu abanalo ngale ngqalabutho. Akuyona imfihlo ukuthi uma engase angabi ngumengameli wokuqala ovela lapha kwelikaMthaniya, iningi liyombuka ngamanye amehlo uKhongolose nokuthi vele sekukhona izinkulumo zokuthi kukhona abathize enhlanganweni yakhe abammbela izisele. IsiZulu esiziqhenyayo ngaso noMsholozi asikhulumayo sithi akusoka lingenasici. Naye-ke uMsholozi, njengawo wonke umuntu, unamaphutha esiwaziyo nesingawazi. Eligqamile yilelo elivezwe ukutholakala kukaShaik enecala ngeledlule. Kungithathe cishe usuku lonke ngicubungula isinqumo sejaji. Isinqumo sejaji sisengadluliswa nokungenzeka ukuthi elinye ijaji lisibuyekeze isinqumo senkantolo.

Mkhaya, ngiyafisa ukuthi ekucubunguleni kwakho lolu daba ukhumbule lokhu okuthathu. Okokuqala, thina njengomphakathi lobu bufakazi sibaze ngoLwesine, kepha oFezela nabanye abameli boMbuso bakwazi ‘ esikhathini esingangonyaka, bagcina bethe abawaboni amathuba okunqoba uma bebizela uZuma enkantolo. Umbuzo uthi kulesi sikhathi kukhona yini okusha okuvelile ngaphandle kwalokho abebevele bekwazi nyakenye? Okwesibili, ijaji lathi liqala leli cala lathi “alingaphathwa igama likaZuma ngoba akekho ohlwini lwabamangalelwa”. Kumangazile ukuzwa indlela iningi eliphawule ngayo emva kwesinqumo kwangathi uZuma ubengumsolwa ecaleni. UZuma akakasho lutho kumuntu, angakusho kungashintsha okuningi embonweni ekhona.

Okwesithathu, nokokugcina; uma kwenzeka uZuma ebizwa enkantolo, lapho kuyobe kuyicala elisha elinofakazi nobufakazi obusha kanye nejaji elisha. Lokho kungaholela esinqumweni esisha. Ngeke-ke ngibe yithatha ngikuveze namuhla lokho engikubona kungamaphuzu angashintsha ukubukeka kukaZuma. Engingakusho nje wukuthi izimbangi zakhe kwi-ANC azingasheshi zijabule ngoba okwamanje okaZuma akalalanga ngesisu kodwa usaguqe ngamadolo. Njengale ngosi sizolinda ukuthi sizwe ukuthi kula masonto uziphendulela athini, ukuthi sithini esakhe liqala isinqumo, ukuthi alingaphathwa uyawuphikisa yini umbono wejaji noma cha nokuthi uyabizelwa yini enkantolo. Uma eya enkantolo kungaba ngelinye lamacala adonsa isikhathi eside ezweni.

 

Share via email